Деткска учебна работилница по ментална аритметика

Детски учебен център МАЕ Варна  ще ви покаже как вашите деца могат да се научат да смятат сложни задачи на ум.

Какво е ментална аритметика?

Менталната аритметика е уникален начин за пресмятане на аритметични задачи като събиране, изваждане, умножение, деление, пресмятане на корен квадратен от число, процент и прости дроби за много кратко време, без използване на калкулатор.

Защо ментална аритметика?

Светкавично бързото решение на сложни аритметични задачи не е цел на менталната аритметика. Това е само показател и резултат от нашата методика, с чиято помощ отлично се тренират концентрацията, вниманието, фотографската памет, логиката, въображението, фината моторика и аналитичното мислене у децата.

Позволете на професионалистите да помогнат на детето ви да развие умствените си способности, да формира важни навици, които са необходими за живота в съвременната реалност.

Очакваме ви!