Учебна работилница „Жар птица“

Детски и учебен център „Жар-птица“ е един от най-новите центрове за обучение и развлечение на деца във Варна. Акцентът на работа не е само върху деца, но и към възрастни, които биха желали да повишат своята езикова компетентност (български език – езикова култура, английски език, руски език, немски език, френски език, японски език, китайски език).

Центърът организира събития, свързани със здравето, личностните отношения дете-родител, самозащита и др. Представянето на нови книги и културни събития е също един от приоритетите на „Детски и учебен център „Жар-птица“.

На фестивала Кино и храна центърът ще организира творческа работилница със следната задача: на хартиена карта на Варна ще има бели полета, където ще се поставят различни обекти /сгради/ и любопитни места. За да бъдат правилно поставени картинките върху белите петна, децата ще трябва да отговорят на насочващи въпроси, свързани със съответния обект.